Loading...

Vážení zákazníci, využijte aktuálních slev 50% na všechno! Brzy se spojíme s iMore.cz a výprodej ukončíme, tak nepromarněte svou šanci.

×

0
Loading
Váš nákupní košík je prozatím prázdný.
Do dopravy zdarma zbývá nakoupit ještě za  .

Zásady ochrany soukromí

GDPR: Ochrana osobních údajůCelý tým WWW.SKLO-NA-SAMSUNG.CZ bere ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou bereme na vědomí při našich obchodních procesech. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25.5.2018, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled našich hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Prostřednictvím tohoto dokumentu plníme také svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

Tato směrnice se vztahuje na naše návštěvníky webů, zákazníky, zaměstnance a smluvní partnery. Popisuje:
 • údaje, které Vás identifikují a které shromažďujeme;
 • způsob používání těchto údajů;
 • právní východiska, na jejichž základě je zpracováváme;
 • s kým je sdílíme, a jak je uchováváme
Tyto Zásady jsou nedílnou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek. Pečlivě si tuto směrnici přečtěte, abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.


1) Kdo informace zpracovává

Správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je provozovatel internetového obchodu WWW.SKLO-NA-SAMSUNG.CZ - Jaroslav Živný, IČ 88619842 (dále také jen „SKLO-NA-SAMSUNG.CZ“, „my“, „naše“ nebo „nás“), který je zapsán v živnostenském rejstříku a má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů reg. 00050269 / 001 a jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených zásad v souladu s platnými právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@sklo-na-samsung.cz nebo případně korespondenční cestou na adresu sídla nebo provozovny.


2) Základní pojmy, které zde často používáme

GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj: Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).

Zvláštní osobní údaj: Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů: Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů: Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce: Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i SKLO-NA-SAMSUNG.CZ.

Zpracovatel: Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří naši obchodní partneři, kteří na náš pokyn a dle našich požadavků, resp. našeho odpovědného zaměstnance vykonávají pro SKLO-NA-SAMSUNG.CZ jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování: Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.


3) Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. To zahrnuje údaje, které nám sdělíte pomocí online formulářů na našem webu, vyplněním objednávkových formulářů, vytvořením účtu, nebo když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky.

Obecně zpracováváme identifikační, kontaktní, účetní údaje, mzdové údaje, záznamy korespondence, a výjimečně obrazové záznamy nebo zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů a identifikační údaje rodinných příslušníků subjektů údajů v souladu s GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. To vše v závislosti na tom do jaké kategorie subjektů osobních údajů spadáte.

Nejčastěji jde o tyto údaje, které nám sdělíte například při vytváření objednávky:

 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní nebo doručovací adresa
 • Název právnické osoby / firmy a její identifikační údaje
 • Telefonní číslo
 • Přezdívka a heslo v zašifrované podobě (při registraci účtu)
 • Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)

Údaje však mohou zahrnovat i:

 • pohlaví
 • Vaše datum narození
 • údaje uvedené v korespondenci
 • aktualizace údajů, které nám byli poskytnuty
 • informace o účtu
 • pokud navštěvujete naše pracoviště nebo jste naši zaměstnanci, záznamy z kamer

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor

Nejčastějšími zdroji takových údajů jsou:

 • přímo subjekty údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
Když navštívíte naše webové stránky našeho internetového obchodu, můžeme automaticky získat některé z těchto údajů: technické údaje, včetně IP adresy použité k připojení Vašeho počítače k internetu, název domény a země, které posílají požadavek na data, požadované soubory, typ a verze prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma;údaje o Vaší návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na náš web, přes náš web nebo z našeho webu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění, blogů a dalších komunikačních údajů a údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle.

Dále například při vytváření objednávky na našem eshopu jsou vyžadovány některé osobní údaje. Je to nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů získaných nákupem je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Z naší strany nerozesíláme více než 1-3 taková sdělení měsíčně a souhlas s takovým zpracováním lze kdykoliv odvolat.

Pokud nás kontaktujete pomocí sociálních sítích, můžeme získat údaje z Vašeho veřejného profilu a údaje, které zveřejňujete na nástěnkách, které souvisí s našim podnikáním.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích a souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.


4) Kategorie subjektů osobních údajů

 • naši zákazníci
 • naši potenciální zákazníci
 • zaměstnanci
 • uchazeči o zaměstnání.
 • naši externí spolupracovníci (osoby poskytující nám služby)
 • věřitelé


5) Proč a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem. Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je plnění zákonných povinností a realizace smlouvy, kterou mezi sebou nákupem zboží nebo služeb uzavřeme.

Vaše údaje můžeme zpracovávat z těchto důvodů a účelů:

 • abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem
 • abychom Vám umožnili získat přístup a používat náš web nebo aplikaci
 • účelem obsaženým v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům
 • zasílání obchodních sdělení a obsahových newsletterů, pokud o to projevíte zájem nebo pokud je e-mailová adresa získána nákupem, pak pokud souhlas s takovým spracováním neodvoláte

Nejčastější konkrétní případy zpracování osobních údajů a informce k nim:

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a popis Doba zpracování
Naši zákazníci Vedení databáze našich zákazníků Právním základem je plnění zákonné povinnosti. Vedení databáze s identifikačními a účetními osobními údaji zákazníků je nezbytné pro plnění zákona č. 563/1991, o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou zákonem. Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Naši zákazníci Naši spolupracovníci Naši věřitelé Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky, externími spolupracovníky a věřiteli, vymáhání pohledávek Právním základem je plnění smlouvy. Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci Naši spolupracovníci Naši věřitelé Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy Právním základem je náš oprávněný zájem. Shromažďování identifikačních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.  Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (až 15 let) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Naši zákazníci Naši potenciální zákazníci Šíření obchodních sdělení v podobě obdobných produktů a služeb a marketingových materiálů. Právním základem je náš oprávněný zájem. Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, podmínek souhlasu s takovým zpracováním nebo do odvolání souhlasu s takovým zpracováním.
Naši potenciální zákazníci Opětovné oslovení subjektů údajů na základě vyplněného formuláře nebo získaných v průběhu jednání o smlouvě se zákazníkem Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů potenciálních zákazníků získaných a) z formuláře na webu www.imore.cz, b) z kontraktačního procesu, aniž by došlo k uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a námi, probíhá za účelem znovu oslovení těchto subjektů údajů s nabídkou služeb. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu devíti měsíců od vyplnění formuláře nebo od přijetí e-mailu s osobními údaji, kdy v této lhůtě dojde z naší strany k oslovení subjektu údajů za účelem nabídky služeb.
Uchazeči o zaměstnání Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a jeho opětovné oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době Právním základem je náš oprávněný zájem. Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem probíhajícího výběrového řízení a případného znovu oslovení při zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době. Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 6 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.
Uchazeči o zaměstnání Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení na zaměstnance Právním základem je náš oprávněný zájem. Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem případného prokázání souladu postupu při výběrovém řízení na pozici zaměstnance s ustanoveními zákona o zaměstnanosti o zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení. Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu tří let od ukončení výběrového řízení.
Zaměstnanci Splnění právních povinností zaměstnavatele, splnění pracovněprávní smlouvy Právním základem je plnění zákonné povinnosti. Vedení databáze s identifikačními a účetními osobními údaji zaměsnanců je nezbytné pro plnění zákona. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou zákonem.

Údaje obvykle zpracováváme pouze v minimálním rozsahu pro plnění smluvních a zákonných povinností. K ostatnímu zpracování nad tento rámec dochází pouze za předpokladu, že nám k tomu udělíte svůj svobodný souhlas.

Jak dlouho jsou údaje zpracovávány

Vždy v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, podmínkách souhlasů, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů popř. do odvolání udělených souhlasů. Vaše osobní údaje jednoduše nevedeme déle, než je nutné pro účely, kvůli kterým jsou osobní údaje zpracovávané. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, a/nebo vyplývá z dodržování příslušných zákonů a z potřeby vytvořit, uplatnit nebo hájit naše zákonná práva.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

Marketing

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro marketingové účely v e-mailech, aplikacích, v telefonních hovorech a poštovních zásilkách.

Můžeme Vám zasílat určitá marketingová sdělení (včetně elektronické marketingové komunikace pro stávající zákazníky), pokud je to v našem legitimním zájmu pro účely marketingu a rozvoje podnikání.

Pro přímá marketingová sdělení však vždy nejprve získáme Váš souhlas, pokud je to od nás zákonem vyžadováno a pokud máme v úmyslu pro tyto marketingové účely Vaše osobní údaje sdělit třetí straně.

Pokud si přejete, abychom Vám marketingová sdělení přestali zasílat, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese info@imore.cz.


6) Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Bez Vašeho zvláštního souhlasu nikdy nepředáme Vaše údaje třetím stranám pokud je to nad rámec našeho oprávněného zájmu nebo jiného zákonného důvodu ke zpracování. Vaše osobní údaje nikdy nebudeme prodávat, pronajímat ani sdílet žádné třetí straně, aniž bychom Vás o tom uvědomili a podle potřeby k tomu získali Váš souhlas. Pokud jste nám udělili souhlas s používáním vašich osobních údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, měli byste nás kontaktovat a my tohoto využítí osobních údajů zanecháme.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou dle povahy služby, a smluvího vztahu:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které Vám doručují zboží z našeho eshopu, výhry či dárky v rámci marketingových akcí
 • osoby, které jsou pověřené realizací dohodnutých služeb (např. zaměstnanci expedice pouze pro účel kompletace zásilky a realizaci služby z naší strany)
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testuj
 • osoby, které se nám starají o účetnictví
 • osoby, které nám pomáhají s marketingem, reklamou a propagací
 • poskytovatelé logistických služeb a poskytovatelé cloudových služeb;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • poskytovatelé analytických a vyhledávacích modulů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web a naše aplikace
 • provozovatelé technických řešení

Naši hlavní partneři, kteří mohou být příjemci Vašich dat za splnění určitých podmínek jsou společnost Exitshop s.r.o. (provozovatel eshop systému), Heureka Shopping s.r.o. (provozovatel služby Ověřeno zákazníky - hodnocení spokojenosti), Seznam.cz a.s. (provozovatel služby Zboží.cz - hodnocení spokojenosti), Olga Burešová IČ:66961602 (vedení účetnictví), Česká pošta s.p. a další kurýrní společnosti dle výběru zákazníka (doručovatelé zboží za našeho eshopu).

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Údaje předáváme jiným zpracovatelům v minimálním rozsahu potřebném pro použití a pouze pokud je to nutné k plnění dohodnutých smluv a zákonných povinností. Data nepředáváme zpracovatelům mimo EHP a pokud tak v budoucnu učiníme, bude to pouze za předpokladu, že budou schopni splnit stejnou úroveň ochrany osobních údajů, kterou vyžaduje EU.


7) Co jsou soubory cookies a jaké jejich druhy používáme

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu a jeho správné fungování, nijak je nezkoumáme. 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout a deaktivovat ve svém prohlížeči. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.
 

8) Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za konkrétním účelem

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba. Patří sem například zpracování osobních údajů pouze pro plnění smlouvy mezi námi a Vámi, nebo povinností, které nám ukládá právní řád. Ujišťujeme Vás, že nad rámec takového rozsahu by jsme použili Vaše údaje pouze na základě Vašeho dobrovolného souhlasu se zpracováním pro konkrétní účel.


9) Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Když nám udělujete souhlas ke zpracování údajů nad rámec plnění smlouvy nebo našich zákonných povinností, pak Vám vždy dáváme možnost si předem přečíst podmínky takového souhlasu ve srozumitelné podobě.

Podle našeho názoru je právní základ používání vašich osobních údajů, které je popsáno v této směrnici o ochraně soukromí, následující:

 • používání vašich osobních údajů námi je nutné k plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s vámi (například k vyřízení objednávky, kterou jste u nás zadali, k dodržení podmínek používání našeho webu nebo aplikace, které jste přijali tím, že jste navštívili náš web nebo si stáhli naši aplikaci, a/nebo abychom dodrželi naši smlouvu o poskytování služeb, nebo abychom mohli získávat služby od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele), nebo
 • používání vašich osobních údajů z naší strany je nezbytné k dodržení našich zákonných povinností, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu); nebo
 • pokud neplatí možnosti výše, je používání vašich osobních údajů nutné pro naše legitimní zájmy. Našimi legitimními zájmy je:
  • provozovat, rozšiřovat a rozvíjet naše podnikání;
  • provozovat náš web a případně naši mobilní aplikaci;
  • marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
  • poskytovat zboží a služby našim zákazníkům, provádět a přijímat platby, zajišťovat služby zákazníkům a znát zákazníky, kterým služby poskytujeme;
Zvláštní kategorie vašich osobních údajů smíme používat, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas. V budoucnosti může jiné použití Vašich osobních údajů podléhat udělení Vašeho souhlasu (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže). Pokud je to tento případ, bude nutnost udělit souhlas uvedena v této směrnici o ochraně soukromí. Pokud se spoléháme na souhlas, který jste nám udělili k používání Vašich údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, můžete svůj souhlas odvolat.


10) Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nemusí být šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.


11) Povinost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 

12) Hlavní zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby - správce máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem. Osobní údaje získáváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. Jestliže se nám rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporvat vás jako našeho zákazníka, efektivně plnit dohodnuté smlouvy a vyhovět zákonným povinnostem.

Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


13) Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování. Automatizovanému individuální rozhodování a profilováním se obecně rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu, resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.


14) Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktní osobu - správce.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktní osoby - správce.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz
Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme. Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktní osoby - správce.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.
Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktní osoby - správce.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné:
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace; k splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktní osoby - správce.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktní osoby - správce.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
Námitku můžete podat u kontaktní osoby - správce.
 • Příklad toho, co znamená právo vznést námitku:
  • Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Odhlásit se z newsletterů můžete případně i jednoduchým kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení, který je vždy součástí sdělení.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na kontaktní osobu.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
V současné době neužíváme osobní údaje k profilování nebo automatizovanému rozhodování. V opačném případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí v případě, že:
 • je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi;
 • došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu.
Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

Všechny takové požadavky zvážíme a v přiměřené lhůtě na ně budeme reagovat (každopádně nejpozději v zákonem předepsané lhůtě). Upozorňujeme však, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z těchto požadavků vyloučeny.

15) Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@imore.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 

16) Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte nejlépe náš email info@imore.cz nebo korespondenční adresu.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

17) Podmínky souhlasů

Zde Vám příkládáme nejčastější znění podmínek souhlasů se zpracováním osobních údajů se kterými se můžete setkat na našem webu:

 • Podmínky souhlasu s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu (zde)
 • Podmínky souhlasu se zpracováním údajů za účelem zasílání obchodních sdělení / newsletterů (zde)

 

18) Závěrečná ustanovení

Náš web, aplikace a stránky na sociálních sítích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami. Upozorňujeme, že tato směrnice o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, aplikací a stránek na sociálních sítích, nebo které získáme z externích zdrojů, a že nemůžeme nést odpovědnost za osobní údaje o Vás, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí a Vy byste si je měli pečlivě přečíst, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. Neschvalujeme ani jinak nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah těchto webů nebo podmínky a směrnice těchto třetích stran.

Naši směrnici o ochraně soukromí můžeme příležitostně aktualizovat. Veškeré budoucí změny směrnice o ochraně soukromí budou zveřejněny na této stránce a podle potřeby o nich budete informováni e-mailem. Pravidelně se tuto stránku vracejte a kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám naší směrnice o ochraně soukromí. Pokud budete nadále používat služby a náš web, nebo nám budete nabízet a/nebo poskytovat služby, potvrzujete tím, že jste si přečetli aktuální verzi naší směrnice o ochraně soukromí a rozumíte jí.

Vztahy těmito zásadami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto zásady ochrany soukromí jsou platné od platné 1.5. 2018.